ΡΟΗ
προηγ επομ

Συνεχίζεται η οικονομική εξυγίανση του Δήμου Ηλιούπολης...

Κέρδη ύψους 1.024.335 ευρώ κατέγραψε ο Ισολογισμός του δήμου Ηλιούπολης για το 2013 επιβεβαιώνοντας ...