Σε ΦΕΚ οι οδηγίες για την κατάργηση των διακρίσεων και την ίση με...

Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η ευρωπαϊκή οδηγία που απαγορεύει τις διακρίσεις στη βάση της φυλετικής ή εθνοτι...

Ψηφίστηκε στην επιτροπή το ν/σ για την ίση μεταχείριση στο χώρο ε...

Με τον υπουργό Δικαιοσύνης, Σταύρο Κοντονή να επισημαίνει την ανάγκη η χώρα μας να ενισχύσει τη διεθ...