Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Ετικέτα: ΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Νέος αντιπεριφερειάρχης της Π. Ιονίων Νήσων ο Διονύσιος Μπάστας

Με απόφασή του (αριθμ.πρωτ.48061/19581/13.6.2017) ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος όρισε ως Αντιπεριφερειάρχη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, τον Περιφερειακό Σύμβουλο Διονύσιο Μπάστα, με θητεία...

Προσλήψεις 23 ατόμων στην Π. Ιονίων Νήσων

Ανακοινώνεται η πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού 23 ατόμων (μέχρι 34 ημερομίσθια) και 2 ατόμων (μέχρι 60 ημερομίσθια) στις ελαιοκομικές περιοχές...

Προσλήψεις 18 ατόμων στην Π. Ιονίων Νήσων

Ο Πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 18 ατόμων για την αντιμετώπιση...

Περ. Ιονίων Νήσων: Γνωμοδότησε αρνητικά για εκμετάλλευση υδρογονανθράκων

Για πέντε λόγους που κρίθηκαν ως σοβαρές ελλείψεις της μελέτης, το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων, μετά από εισήγηση του Περιφερειάρχη Θεόδωρου Γαλιατσάτου, γνωμοδότησε αρνητικά...