Δ. Περιστερίου: Δωρεάν πρόγραμμα εξετάσεων για HIV και Ηπατίτιδες...

Ο Δήμος Περιστερίου από την 4η Παρασκευή κάθε μήνα, με αρχή τον Ιούλιο, για όλο το έτος, στην πλατεί...

Δωρεάν εξετάσεις για τον HIV και τις Ηπατίτιδες B & C στο Δ....

Tην 4η Παρασκευή κάθε μήνα για όλο το έτος, στην πλατεία του Αγίου Αντωνίου του δήμου Περιστερίου στ...

Δ. Πειραιά: Δωρεάν εξετάσεις για για τον ιόν HIV και τις ηπατίτιδ...

Την Κινητή Μονάδα της ΜΚΟ «PRAKSIS», για τη διενέργεια δωρεάν εξετάσεων για τον ιόν HIV και τις ηπατ...