Προσλήψεις 32 εμπειρογνωμόνων στο ΙΕΠ...

Το Δ.Σ του Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής προσκαλεί ενδιαφερομένους (φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους ...

Προσλήψεις 4 ατόμων στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής...

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους/ες (φυσικά πρόσωπα), οι οποίοι ...

Κουζέλης: Σε μία δεκαετία η κατάργηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων...

Μία δεκαετία εκτίμησε ότι χρειάζεται μέχρι την κατάργηση των πανελλαδικών ο πρόεδρος του Ινστιτούτου...

Αποσπάσεις στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής...

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής προτίθεται να αποσπάσει μόνιμους εκπαιδευτικούς δημόσιας εκπαί...

Αποσπάσεις υπαλλήλων στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής...

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής προτίθεται να καλύψει τις ανάγκες της Επιστημονικής Υπηρεσίας,...

ΙΕΠ: Διευκρινίσεις για τα ενδεικτικά ωρολόγια προγράμματα στο Λύκ...

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, αναφορικά με τα σημερινά δημοσιεύματα σχετικά με την πρόταση ...