Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: INEA

Ετικέτα: INEA

INEA

Προκήρυξη θέσεων στον Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων

Σύμφωνα με το Α.Π. 851/07-02-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), ο Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων (INEA) δημοσιεύει...

Προκήρυξη θέσης στον Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων

Σύμφωνα με το A.Π.356/22-01-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), γνωστοποιείται παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Καινοτομίας...

Προκήρυξη θέσεων στον Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων

Σύμφωνα με το Α.Π. 74/09-01-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), ο Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων (INEA) δημοσιεύει...

Προκήρυξης θέσεων στον Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων

Σύμφωνα με το Α.Π. 8267/22-11-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), ο Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων (INEA) δημοσιεύει...

Προκήρυξη θέσεων στον Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων (ΙΝΕΑ)

Την προκήρυξη θέσεων στον Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων (Ιnnovation and Networks Executive Agency), δημοσιοποιεί με εγκύκλιο του, το ΥΠΕΣΔΑ. Στην εγκύκλιο σημειώνεται ότι «σύμφωνα με...

Υπογραφή συμφωνιών επιχορήγησης 500,2 ευρώ για σιδηροδρομικά έργα

Τέσσερις Συμφωνίες Επιχορήγησης (Grant Agreements) για έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF), υπέγραψαν το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού...