Κάτω από 400 ευρώ ο μέσος μισθός για μερική απασχόληση...

Σε επίπεδα κάτω των 400 ευρώ μικτά έπεσε πέρυσι τον Σεπτέμβριο ο μέσος μισθός για μερική απασχόληση,...

Στα 392 ευρώ ο μέσος μισθός με μερική απασχόληση...

Στα 1.162,34 ευρώ ανέρχεται ο μέσος μισθός στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση, ενώ παράλλη...

ΙΚΑ: Στα 405,51 ευρώ ο μέσος μισθός για μερική απασχόληση...

Στο σύνολο των κοινών επιχειρήσεων, σε ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση, το μέσο ημερομίσθιο ανέρχε...