Κατάργηση του ανωτάτου ηλικιακού ορίου για την κάλυψη θέσεων ιατρ...

Κατάργηση των ανώτατων ορίων ηλικίας για την κατάληψη θέσεων ιατρών ΕΣΥ, προβλέπει το τέταρτο άρθρο ...

Το ηλικιακό όριο για διορισμούς στην ΕΥΔΑΠ ανά ειδικότητα (ΦΕΚ)...

Με απόφαση που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ καθορίζεται ως ανώτατο όριο ηλικίας διορισμού, λόγω της ιδιάζουσα...