Έρχεται ο Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας...

Η αξιοποίηση των τεχνολογικών καινοτομιών και της πληροφορικής συμβάλλει στην «ηθικοποίηση» του συστ...

Υπ. Υγείας: Έρχεται ο ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς ...

Στα 20 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται το ποσό που έχει προϋπολογιστεί να διανεμηθεί σε νοσοκομεία της χώ...