Ηλεκτρονική θεώρηση βιβλιαρίων ασθενείας για τους συνεπείς του ΟΑ...

Ηλεκτρονικά γίνεται η θεώρηση βιβλιαρίων ασθενείας για όσους ελεύθερους επαγγελματίες – ασφαλισμένου...