Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ετικέτα: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Tο Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας εθνικό σημείο επαφής για την ηλεκτρονική...

Άρχισε η λειτουργία της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών - ΗΕΔ (Online Dispute Resolution - ODR) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία επιτρέπει τόσο σε ευρωπαίους...