Θα δημιουργηθούν 120 σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στην Αττ...

Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής προχωρά ο Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρ...

Περ. Αττικής: Σχεδιάζει την εγκατάσταση 30 σταθμών φόρτισης ηλεκτ...

Την εγκατάσταση 30 σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε επιλεγμένους δημόσιους χώρους αρμοδιότητά...