Έρχεται από τον Μάρτιο ο οικογενειακός γιατρός...

Στη σύναψη συμβάσεων καλεί τους οικογενειακούς γιατρούς ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγεία...

Εγγραφή ασφαλισμένων σε ΤΟΜΥ -Εφαρμογή θεσμού «Οικογενειακού Γιατ...

Εγκύκλιο εξέδωσε το υπουργείο Υγείας, σχετικά με την εγγραφή ασφαλισμένων σε ΤΟΜΥ και την εφαρμογή τ...