Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΙΙΒΕΑΑ

Ετικέτα: ΙΙΒΕΑΑ

ΙΙΒΕΑΑ

Πρόσληψη ενός συνεργάτη στο ΙΙΒΕΑΑΑ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «Clinical and systeomics for the identification of the Mοlecular Determinants of established Chronic Kidney Disease» το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών...

Πρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη στο ΙΙΒΕΑΑ

Στην προκήρυξη μίας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη για τη Μονάδα Ποζιτρονικής Τομογραφίας (PET/CT) του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών προχωρά η Ακαδημία Αθηνών. Τα απαιτούμενα προσόντα: - Πτυχίο...

Θέση εξωτερικού συνεργάτη στο ΙΙΒΕΑΑ

Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), στο πλαίσιο του προγράμματος «VRE for regional Interdisciplinary communities in Southeast Europe and the Eastern Mediterranean...

Θέση εξωτερικού συνεργάτη στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών (ΙΙΒΕΑΑ)

Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «SYSCID: A Systems medicine approach to chronic inflammatory disease»...

Θέση Εξωτερικού Συνεργάτη στο ΙΙΒΕΑΑ

Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Analysis of plasma samples for patients with liver cancer in...

Πρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών

Στην προκήρυξη μιας θέσης μεταδιδακτορικού εξωτερικού συνεργάτη με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου, που θα συμμετάσχει στην υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο «GALAXY: Gut-and-liver axis...