Πρόσληψη ενός συνεργάτη στο ΙΙΒΕΑΑΑ...

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «Clinical and systeomics for the identification of ...

Πρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη στο ΙΙΒΕΑΑ...

Στην προκήρυξη μίας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη για τη Μονάδα Ποζιτρονικής Τομογραφίας (PET/CT) τ...

Θέση εξωτερικού συνεργάτη στο ΙΙΒΕΑΑ...

Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), στο πλαίσιο του προγράμματος «VRE f...

Θέση εξωτερικού συνεργάτη στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών (ΙΙΒ...

Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμμ...

Θέση Εξωτερικού Συνεργάτη στο ΙΙΒΕΑΑ...

Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτ...

Πρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών...

Στην προκήρυξη μιας θέσης μεταδιδακτορικού εξωτερικού συνεργάτη με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου, ...