Αξιολογείται και αλλάζει ριζικά το οργανόγραμμα του Υπ. Παιδείας ...

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ) και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και ...

Ριζική αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσει...

Την άμεση αναμόρφωση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις έργ...

Νέα πρόεδρος στο ΕΚΔΔΑ η Ιφιγένεια Καμτσίδου  ...

Παρουσία του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ.κ. Νί...