Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΙΕΚ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ

Ετικέτα: ΙΕΚ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ

ΙΕΚ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ

Πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στο ΙΕΚ της Σιβιτανιδείου Σχολής

Το Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της Σιβιτανιδείου Σχολής µε την υπ’ αριθµόν 2/15-01-16 απόφαση του ∆.Σ. του Σιβιτανιδείου Ιδρύµατος προκηρύσσει την πρόσληψη εκπαιδευτών µε...