Δ.Ηρακλείου: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για όσους ενδιαφέρονται να ιδ...

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα εργαστηριακής μορφής, 20 ωρών, με τίτλο «Εργαστήριο, Αρχές Επιχειρηματικότητα...

ΕΣΠΑ: Πρόγραμμα για ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους...

Στο τέταρτο τρίμηνο του 2017 υπολογίζεται η ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης για τη δράση «Αξιοποίη...

Ίδρυση επιχειρήσεων μέσω διαδικτύου με ένα… e-mail...

Μέσα σε λίγες ώρες κι εξ αποστάσεως θα αδειοδοτούνται οι επιχειρήσεις και θα συστήνονται οι νομικές ...

Υπηρεσίες Μιας Στάσης: Υπόσχονται την ίδρυση επιχειρήσεων σε πέντ...

Την ίδρυση επιχειρήσεων σε πέντε (5) ημέρες, αναλαμβάνοντας όλη τη γραφειοκρατία, υπόσχονται οι Υπηρ...