Δ. Αγ. Δημητρίου: Έξι υποτροφίες για δημότες σε Ιδιωτικά ΙΕΚ...

Δύο μεγάλοι εκπαιδευτικοί φορείς προσφέρουν 6 υποτροφίες σε νέους/νέες, δημότες/-σσες ή κατοίκους Αγ...

Παρατείνεται η ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων & εγγραφών σ...

Την παράταση της ημερομηνίας έναρξης των μαθημάτων των Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. από την 3η Οκτωβρίου 2016, η...