Προσλήψεις 17 ατόμων στο Γ.Π.Ν. Τρίπολης...

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 17 ατόμων...

Προσλήψεις 33 ατόμων στο νοσοκομείο Τρίπολης...

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 33 ατόμων...