ΣΒΒΕ: Ηλεκτρονική φορολογική ενημερότητα όταν υπάρχουν βεβαιωμένε...

Να είναι δυνατή η έκδοση ηλεκτρονικής φορολογικής ενημερότητας ακόμη και όταν υπάρχουν βεβαιωμένες α...