Τι υποδηλώνει ο γραφικός σας χαρακτήρας για την προσωπικότητά σας...

Οι γραφολόγοι λένε πως ο γραφικός μας χαρακτήρας αντανακλά την προσωπικότητά μας και παρακάτω θα βρε...

Δείτε τι χαρακτήρας είστε από… τον τρόπο γραφής!...

Ο τρόπος γραφής ή πιο επιστημονικά το «προφίλ γραφής», μπορεί να αποκαλύψει δεκάδες άγνωστες πτυχές ...