Ξεκινάει το «Στέκι της Ευρώπης» από το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοι...

H Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, εγκ...