Γραφείο πληροφοριών για ανέργους στο δήμο Θεσσαλονίκης-Tι θα παρέ...

Γραφείο εργασίας, που θα προσφέρει υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής σε ανέργους, ενώ παράλλ...

Γραφείο ενημέρωσης ανέργων και ανασφάλιστων στην Αγία Παρασκευή-Π...

Άμεση προτεραιότητα της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Αγίας Παρασκευής είναι η υποστήριξη των δημοτ...