Δ. Πεντέλης: «Η «τρύπα» των 14,4 εκ. ευρώ από τα χρέη του κ.Γραφά...

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Δ.Πεντέλης για την οικονομική διαχείριση του Μ. Γραφάκου. Συγκεκριμένα αναφέρετ...

Δ. Πεντέλης: 15 υποθέσεις εκκρεμούν στη Δικαιοσύνη για τον κ. Γρα...

Σειρά ερωτημάτων που προκύπτουν «από τις  δεκαπέντε  (15) και πλέον υποθέσεις που  εκκρεμούν στην Δι...