Δ. Θεσσαλονίκης: Πρόγραμμα εκμάθησης Βουλγάρικης Γλώσσας για αρχά...

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Αθλητισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, δια του Τμήματος Προγραμμάτων και Δια...

Δ. Θεσσαλονίκης: Εκμάθηση Ιταλικής και Αλβανικής γλώσσας...

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Αθλητισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, δια του Τμήματος Προγραμμάτων και Δια...

Δ. Θεσσαλονίκης: Πρόγραμμα εκμάθησης Ιταλικής Γλώσσας για αρχάριο...

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Αθλητισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, δια του Τμήματος Προγραμμάτων και Δια...