Συνεδρίασε για πρώτη φορά το Δημοτικό Συμβούλιο Εφήβων Ηρακλείου...

Η πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εφήβων του Ηρακλείου, πραγματοποιήθηκε σήμερα στην αίθου...