Γ. Μαυραγάνης: Μειώνονται οι φόροι στα ΙΧ – Καταργείται η ε...

Η μείωση της φορολογίας των ΙΧ και η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης είναι δύο από τις μεγάλες αλ...

Η απόφαση για την παρακράτηση φόρου σε μισθούς και συντάξεις...

Την απόφαση με την οποία καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της παρακράτησης φόρου σε πάσης φύσεως εισ...

Ποιοι επενδυτές θα χαρακτηρίζονται επιτηδευματίες...

Τα κριτήρια που θα πρέπει να πληροί κάποιος ο οποίος κάνει συναλλαγές σε μετοχές, ομόλογα ή παράγωγα...

Διευκρινήσεις Μαυραγάννη για τη φορολόγηση ελληνικών καταθέσεων σ...

«Η θέση μας είναι σαφέστατη. Δεν υποχωρούμε στα αιτήματα τα οποία έχουν σχέση με την προάσπιση των ε...