Ντινόπουλος: Εθελοντική η συμμετοχή των ΟΤΑ και των Περιφερειών σ...

Εθελοντική είναι η συμμετοχή της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και της Ένωσης Περιφερειών Ελ...