ΠΕΔ-ΚΜ: Επιτυχές το συνέδριο για την διαχείριση των απορριμμάτων...

«Η πλήρης επεξεργασία, η ανακύκλωση στο μέγιστο βαθμό και η ενεργειακή αξιοποίηση κάθε υπολείμματος ...