Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης: 120 εκατ. για επενδύσεις σε γεωργικά προ...

Με 120 εκατ. ευρώ ενισχύονται επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων κα...

Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία & ανάπτυξη γε...

Το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για την υλοποίηση του μέτρου 4.2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ...

Συμβούλιο υπουργών Γεωργίας: Επιπλέον 500 εκατ. ευρώ σε γεωργικά ...

Με στόχο να αντιμετωπιστεί η κρίση σε σημαντικούς γεωργικούς τομείς και ιδιαίτερα στο γαλακτοκομικό ...