Έκλεψαν γεωργικά μηχανήματα από το ΤΕΙ Θεσσαλίας...

Βαριά και ογκώδη γεωργικά μηχανήματα του αγροκτήματος του ΤΕΙ Θεσσαλίας που χρησιμοποιούνταν παράλλη...