Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Διοίκησης: Έδιναν παράνομα επιδόματα ...

Σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου του γενικού επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Λέανδρου Ρακιντζή οι υπάλλη...