Εντός του 2018 θα έχει ολοκληρωθεί το Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου...

Εντός του 2018 αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου όπως διαπ...