Προσλήψεις 14 ατόμων στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς...

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατεσσά...

Προσλήψεις 12 ατόμων στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς...

Στην προκήρυξη πρόσληψης 12 ατόμων, με ειδικότητα ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού – ειδ. Καθαριστές/στριες ...

Προσλήψεις καθαριστών στο Γ.Ν. Κιλκίς...

Το Γ.Ν. Κιλκίς καλεί τα φυσικά πρόσωπα που απασχολούνταν ή απασχολούνται στην παροχή υπηρεσιών καθαρ...