Προσωπικό Ασφαλείας στο νοσοκομείο «Η Ελπίς»...

Aνακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ...

Προσλήψεις 13 ατόμων στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Κοργιαλένιο-Μπ...

Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση ΙΔΟΧ την πρ...

Θέση φύλακα στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών...

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός ατόμ...