Προσλήψεις 27 ατόμων στο Γενικό Νοσοκομείο Ανατολικής Αχαΐας...

Το Γενικό Νοσοκομείο Ανατολικής Αχαΐας για την Οργανική Μονάδα Αιγίου ανακοινώνει την πρόσληψη 27 ατ...

Προσλήψεις 14 ατόμων στο Γενικό Νοσοκομείο Ανατολικής Αχαΐας...

Το γενικό Νοσοκομείο Ανατολικής Αχαΐας ανακοινώνει την πρόσληψη 14 ατόμων στη Νοσηλευτική Μονάδα Αιγ...