Προσλήψεις 12 ατόμων στο Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης...

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (1...

Πρόσληψη ιατρικού προσωπικού στο Γ.Ν Αλεξανδρούπολης...

Ανακοινώνεται η προκήρυξη για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων επί θητεία του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. γι...