Προσλήψεις 17 ατόμων στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού...

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 17 ατόµων...

Μετάταξη υπαλλήλων στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (εγκύκλιος)...

Πρόσκληση για την μετάταξη υπαλλήλων στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠ...

Πρόσληψη 16 ατόμων στον τομέα καθαριότητας στο Γ.Ν Λασιθίου...

Σε προσλήψεις 16 ατόμων, με τη σύναψη ατομικών συμβάσεων μίσθωσης έργου, υπηρεσιών καθαριότητας στου...

Σε προσλήψεις 50 ατόμων προχωρά το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού...

Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού Ανακοινώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι...

Πρόσληψη 50 ατόμων στo Γενικό Επιτελείο Ναυτικού...

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 49 ατόµων...