Ανεβαίνουν τα «κανόνια» των ΜμΕ σε προμηθευτές...

Η δύσκολη συγκυρία κτυπά τις ΜμΕ αλλά και εν συνεχεία όλη την αλυσίδα προμηθευτών τους, καθώς σύμφων...