Απόσπαση υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού...

Το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης κοινοποίησε την προκήρυξη για την απόσπαση υπαλλήλων στη Γεν...

Απόσπαση 4 υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού...

Η Γενική Γραμματεία Συντονισμού είναι αυτοτελής Δημόσια Υπηρεσία, που υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Συσ...

Αποσπάσεις 25 υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού...

Ανακοίνωση-Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απόσπαση 25 υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού, ...

Aποσπάσεις – μετάταξεις υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Συντονισμ...

Η Γενική Γραμματεία Συντονισμού προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες σε προσωπικ...