Παπαδόπουλος: «Ορατός ο κίνδυνος να κλείσει το πέρασμα Ειδομένη»,...

Την ανάγκη να είμαστε έτοιμοι σε περίπτωση που περιορισθεί το πέρασμα προσφύγων μέσω Ειδομένης ή κλε...

Ο δήμαρχος που πρότεινε να χρηματοδοτηθεί Ταμείο για την φιλοξενί...

Πρόταση σύμφωνα με την οποία ένα μέρος του ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) των δήμ...