ΓΓ Επικοινωνίας και Ενημέρωσης: Αβάσιμη η ανακοίνωση Καψή για την...

Απολύτως αβάσιμη χαρακτηρίζει η ΓΓ Ενημέρωσης κα Επικοινωνίας την επιστολή του κ. Μανώλη Καψή, στη ο...