Ψηφιακός Οκτώβρης 2017 από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επ...

Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας γιορτάζει το Ψηφιακό Οκτώβρη 2017 με δράσεις που εντ...

Πως θα εκτελούν τα επικοινωνιακά τους προγράμματα οι φορείς του ε...

Την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας στα Υπουργεία και τα νομικά πρόσωπα...