Πρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών...

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο...

Πρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη στο Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης...

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλ...

Πρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών...

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ /ΟΠΑ), στο πλαίσι...

Πρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας...

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι ύστερα από την αριθμ. 80/11/31-5-...

Θέση εξωτερικού συνεργάτη στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ...

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας...

Πρόσληψη συνεργάτη στον ΕΛΓΟ-Δήμητρα...

Με ανακοίνωσή του το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης...

Πρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη στο ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης...

Για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Εκπαίδευση εκπαιδευτών ρομποτικής – Β’ Κύκλος», τη...

Πρόσληψη Εξωτερικού Συνεργάτη στο ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας...

Στην προκήρυξη πρόσληψης ενός εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο την ῾῾Οικονομοτεχνική Παρακολούθησ...

Πρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη στο ΤΕΙ Θεσσαλίας...

Στα πλαίσια του έργου «ERASMUS 103/Κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού 2016-2018», το ΤΕΙ Θεσσαλίας...

Πρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη στο ΤΕΙ Αν. Μακ. Θράκης...

Στο πλαίσιο του Erasmus+ programme – KeyAction 2 (KA2) – Cooperation for innovation and the ex...

Πρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη στο ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης...

Στην προκήρυξη πρόσληψης ενός εξωτερικού συνεργάτη με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου προχω...

Θέση εξωτερικού συνεργάτη στο ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας...

Στην προκήρυξη πρόσληψης ενός εξωτερικού συνεργάτη με σύναψη μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με αντ...
Σελίδα 1 απο 212 »