Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Ετικέτα: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Πρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ /ΟΠΑ), στο πλαίσιο των αναγκών του έργου «Πρόγραμμα Erasmus+ 2017-2018» με κωδικό ΕΡ-2750-01, προτίθεται...

Πρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι ύστερα από την αριθμ. 80/11/31-5-2017 απόφαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών, θα προσλάβει έναν εξωτερικό...

Θέση εξωτερικού συνεργάτη στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης...

Πρόσληψη συνεργάτη στον ΕΛΓΟ-Δήμητρα

Με ανακοίνωσή του το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για...

Πρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη στο ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Εκπαίδευση εκπαιδευτών ρομποτικής - Β' Κύκλος», της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε., ο Ειδικός...

Πρόσληψη Εξωτερικού Συνεργάτη στο ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας

Στην προκήρυξη πρόσληψης ενός εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο την ῾῾Οικονομοτεχνική Παρακολούθηση των έργων που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας῾῾...

Πρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη στο ΤΕΙ Θεσσαλίας

Στα πλαίσια του έργου «ERASMUS 103/Κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού 2016-2018», το ΤΕΙ Θεσσαλίας προχωρά στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για τη σύναψη...

Πρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη στο ΤΕΙ Αν. Μακ. Θράκης

Στο πλαίσιο του Erasmus+ programme - KeyAction 2 (KA2) – Cooperation for innovation and the exchange of good practices- Knowledge Alliances, το ΤΕΙ Ανατολικής...

Πρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη στο ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Στην προκήρυξη πρόσληψης ενός εξωτερικού συνεργάτη με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου προχωρά το ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης με αντικείμενο «την προετοιμασία εργαστηριακών ασκήσεων στο μάθημα...

Θέση εξωτερικού συνεργάτη στο ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας

Στην προκήρυξη πρόσληψης ενός εξωτερικού συνεργάτη με σύναψη μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με αντικείμενο την τεχνική υποστήριξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων 2016-2018»...