Περιφέρεια Κρήτης: Θετικές κριτικές για τις καλές πρακτικές στην ...

Θετικές κριτικές για την υλοποίηση καλών πρακτικών της στρατηγικής «έξυπνης εξειδίκευσης» έλαβε η Πε...

H Περιφέρεια Κρήτης στις Βρυξέλλες για τουρισμό και «Έξυπνη Εξειδ...

Σε συναντήσεις των Ομάδων Εργασίας για τον Τουρισμό και την “Έξυπνη Εξειδίκευση” συμμετείχε η Περιφέ...

Π. Κρήτης: Ενημερωτικές συναντήσεις για την υλοποίηση της Στρατηγ...

 Ανοιχτές ενημερωτικές συναντήσεις διοργανώνει η Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Σ...

Π. Κρήτης: Σε διαβούλευση η υλοποίηση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξε...

Στα πλαίσια υλοποίησης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3Crete), η Περιφέρεια Κρήτης έχει ξε...

Π. Κρήτης: 1η συμμετοχική διαβούλευση της στρατηγικής Έξυπνης Εξε...

Προτεραιότητα για την Περιφέρεια Κρήτης αποτελεί η διάχυση της «Έξυπνης Εξειδίκευσης» που παράγουν τ...

Στη διαβούλευση για την Έξυπνη Εξειδίκευση η Περιφέρεια Κρήτης...

Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε σε  διαβούλευση για την εφαρμογή των Στρατηγικών Έξυπνης Εξειδίκευσης...

Περιφέρεια Κρήτης: Συνέδριο με θέμα «Καινοτόμα Επιχειρηματικότητα...

Η Περιφέρεια Κρήτης με την υποστήριξη της Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε συν...

Περιφέρεια Κρήτης: Συνέδριο με θέμα «Καινοτόμα Επιχειρηματικότητα...

Η Περιφέρεια Κρήτης με την υποστήριξη της Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε συν...

Π. Κρήτης: Υλοποιεί την στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης...

Η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνέχεια της έγκρισης της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 201...

Οι Περιφέρειες συζητούν για την “Έξυπνη Εξειδίκευση”...

Σε συνάντηση Ευρωπαϊκών Περιφερειών για την Έξυπνη Εξειδίκευση (Smart Specialization) συμμετείχε η Π...

Περιφέρεια Ν.Αιγαίου: Πρωτοβουλία «Έξυπνη Εξειδίκευση» για τον το...

Την Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο, ...

ΠΕΡ. Ιόνιων Νήσων: Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος συναντήσεων για τ...

Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 30 Αυγούστου 2013, ο πρώτος κύκλος επιτόπιων συναντήσεων εργασίας στους ν...
Σελίδα 1 απο 212 »