Τροπολογία του ΥΠΟΙΚ για τον δανεισμό του Ταμείου Εξυγίανσης τραπ...

Τροπολογία με την οποία δίνεται η δυνατότητα δανεισμού του Ταμείου Εξυγίανσης τραπεζών του ΤΕΚΕ (Ταμ...