ΑΣΕΠ: Προκήρυξη έξι θέσεων Διεύθυνσης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας...

Γνωστοποιείται ότι, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4369/27-2-2016 (ΦΕΚ 33 Α΄), αναρτήθηκε στην ισ...

Προκήρυξη έξι θέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εγκύκλιος)...

Προκήρυξη για την κάλυψη έξι (6) θέσεων υπαλλήλων διοίκησης (οικονομολόγων) εντός της ομάδας οικονομ...