Μαξίμου για ΝΔ: Προσπαθεί να εφεύρει ένα αφήγημα μιλώντας για εξε...

Προσπάθεια να «εφεύρει» ένα πολιτικό αφήγημα καταλογίζει στη ΝΔ το Μέγαρο Μαξίμου, σχετικά με τις αν...

Αποζημίωση μελών εξεταστικών επιτροπών των Διευθύνσεων Ανάπτυξης ...

Εκδόθηκε στο  ΦΕΚ 203 τ. Υ.Ο.Δ.Δ./2017 η υπ΄ αριθ. 46214/146 Κοινή Υπουργική Απόφαση που αφορά τον κ...