Προσλήψεις προσωπικού με δίμηνη σύμβαση στο Δ. Ρήγα Φεραίου...

Το Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Ρήγα Φεραίου, ανακοινώνει, ότι θα προσλάβει βάσει απόφασης του Διοι...

800 εξάμηνες συμβάσεις για την ελληνική προεδρία...

Ευκαιρίες απασχόλησης προσφέρει η εξάμηνη ελληνική προεδρία της ΕΕ που θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίο...