Θέσεις εργασίας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό eu-LISA...

Σύμφωνα με το A.Π.8036/15-11-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ...

Προκήρυξη θέσεων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό eu-LISA...

Σύμφωνα με το Α.Π. 8336/23-11-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση...

Πρόσληψη εθνικού εμπειρογνώμονα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό eu-LI...

Σύμφωνα με το Α.Π. 7186/17-10-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση...

Προσλήψεις προσωπικού σε ευρωπαϊκούς Οργανισμούς...

Στην Προκήρυξη προσλήψεων συνολικά εννέα ατόμων προχώρησαν δύο ευρωπαϊκοί Οργανισμοί, ο Ευρωπαϊκός Ο...